Farmers and Life

MGA MAGSASAKA AT BUHAY

(Pastoral na Pahayag sa okasyon ng CBCP-NASSA at

Network ng Naipagpapatuloy na Agrikultura,

ika-3 Araw ng Magsasaka)

Malaki ng pagmamalasakit n ating Panginoong Jesucristo sa mga dukha.  Naging mahirap siya upang yumaman tayo sa Kanyang mga grasya.

Ginugunita natin ngayon ang Ikatlong Araw ng Mga Magsasaka, isang pambansang pagdiriwang at pagpaparangal ng Iglesya Katolika ng Pilipinas sa mga magsasakang Pilipino.  Ngayon rin ang piyesta ni San Isidro Labrador, ang patron ng mga magsasaka.

Madalas na nakararanas ng pang-aabuso ang mga magsasaka, na karamihan ay mga mahihirap.  Maghapon silang nagsisikap nang husto upang mabigyan tayo ng pagkain.  Hinid tinutumbasan ng kasalukuyang sitawasyon ng Pilipinas ang mga sakripisyo ng mga magbubukid para sa ating ekonomiya.  Patuloy silang nagdurusa dahil sa piyudalismo, kawalan ng sariling lupa, di patas na pakikipagkalan, mataas na patubo sa mga utang at hindi ligtas na makabagong paraan ng pagtatanim.

Sa okasyong ito, alalahanin natin ang lahat ng mga nananampalataya upang masigasig na isulong ang pagkakasundo at pagkakaisa sa pamamagitan ng paghilom ng lipunan.  Patibayin na tin ang katarungan at kapayapaan bago ang lahat at magfokus tayo sa pagpapalakas ng kakayahan ng mga maralita sa pamamagitan ng pantay na pagbabahagi ng yaman at oportunidad sa lupa.

Napakamakahulugan ng pagdiriwang ngayong taong ito lalo pa at ipinahayag ng United Nations (UN) na Pandaigdigang Taon ng Palay ang taong ito.  Ipinakikita ng pagdiriwang na ito ang kahalagahan ng palay bilang pangunahing pinagkukunan ng pagkain.  Dito nagmumula ang pag-unawa na mahalaga ang mga sistemang nakabase sa palay tungo sa seguridad sa pagkain, pagbawas sa kahirapan at mas masaganang kabuhayan.

Mahigit isang bilyong tao sa buong mundo ang nakikibahagi sa produksyon ng palay.  Galing sa kanayunan ng mga mahihirap na bansa ang karamihan sa kanila, at halos tatlo sa apat na bahagi sa kanila ay nagtatanim sa maliit na lupa.  Nakikibahagi sila sa mapanlikhang kilos ng Diyos, sa pamamagitan ng pagtanggap sa kanilang bokasyon na magtrabaho sa lupa.  Mga maiinam na lupa sila, ayon sa “Talinhaga ng mga Buto” , na silang walang kapagurang nagsisikap na ginagawa ang mundo bilang tunay na tahanan ng sangkatauhan.  2.5 milyon ang tao ang direktang nakikibahagi sa produksyon ng bigas dito sa Pilipinas.  Hindi pa kasama sa bilang na ito ang mga tao na umaasa sa bigas sa pamamagitan ng pag-aani at pagtitinda nito.

Nanawagan kami sa lahat, lalo na sa mga mananampalataya, ang maging mapagbantay sa kalagayan ng ating mga magsasaka.  Dapit nating siguruhin ang paggamit ng mga mabungang mga ari-aria para sa ikabubuti ng nakararami, at gamapanin ang ating mga tungkulin na pangalagaan ang kapaligiran at responsableng gamitin ang mga likas na yaman na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon.  Pag-aralan natin ang mga policy at mga batas na kontra sa kontra sa mahirap at mapaniil sa mga magbubukid.  Ibigay natin muli ang buhay sa kanila.  Magis mas mapagmalasakit tayo sa kanilang kasalukuyang sitwasyon, at tulungan silang makamit ang ganap na kalayaan at pagpapatuloy ng kanilang gawain.  Kinabukasan rin naman natin  ang kinabukasan nila.

FARMERS AND LIFE
(A Pastoral Statement on the occasion of the CBCP-NASSA and
the Sustainable Agriculture Network?s 3rd Farmers? Day)

Dear Beloved People of God:

Our Lord Jesus Christ has a great compassion for the poor. He became poor so that we might become rich with His graces. This preferential option for the poor is greatly manifested in the New Testament. He asked his disciples to Love one another and reminded them that ?Whatever you do to the least of my brethren, you do it to me.?

Today, we commemorate the Third Farmers? Day, a national day of celebration and homage of the Philippine Catholic Church to our Filipino farmers. This day is also the feast of St. Isidore of Labrador, the patron saint of the farmers.

The Filipino farmers who are predominantly poor are the most oppressed and marginalized sector in Philippine society. They work hard all day to provide us with food. The present Philippine situation does not reflect their sacrifices for the country?s economy. They still suffer from feudalism, landlessness, unfair trade practices, usury, and unsafe modern agricultural practices.

On this occasion, Let us remind all the faithful to fervently promote reconciliation and solidarity through societal healing. Let us uphold justice and peace above everything and concentrate on empowering the poor thru equal distribution of wealth and opportunities in our land.

This year?s celebration is even more significant as the United Nations (UN) declared 2004 as the International Year of Rice. The celebration ?reflects the importance of rice as primary food source, and is drawn from an understanding that rice-based systems are essential for food security, poverty alleviation and improved livelihoods.?

Around the world, more than one billion farmers are involved in rice production. Most of these farmers live in rural areas of developing countries, and almost three fourths of these are small scale farmers. These farmers share God?s productive activity, by receiving their vocation to work and till the land. They are the good soil in the Parable of the Seed who work tirelessly to make the world a true home for humanity. In the Philippines alone, 2.5 million people are directly involved in rice production, and this figure does not include the people involved in post harvest operations like transporting and marketing the products.

We call on everyone especially the faithful to be vigilant to the plight of our farmers. We must ensure the use of productive property for the common good, and perform our duty to preserve the environment and responsibly use the natural resources with which the Lord has endowed to us. Let us review policies and laws that are anti-poor and oppressive to our farmers. Let us give life back to them. Let us be compassionate about their current situation, and help them achieve full freedom and sustainability. After all their future is also our own.

For the Catholic Bishops? Conference of the Philippines:

______________

+FERNANDO R. CAPALLA, D.D.
Archbishop of Davao
President, CBCP

15 May 2004
Manila

Advertisements

About carlo319

walang kwentang alipin, ginagawa lang ang tungkulin... (Luke 17:10)
This entry was posted in Volunteer Translation and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s