God’s Dream – Tagalog Translation

Walang kapangyarihan ang ilan sa iyong mga Pangarap dahil

hindi sila konektado sa iyong Espiritu;

Narito ang 4 na Senyales upang Madiskubre ang Iyong Mga Soul Dream

By Bo Sanchez

Paano Malalaman

Kung Pangarap ba ng Diyos

ang Siyang

Pinapangarap Mo?

Paghahanap ng Kalooban Niya sa Iyong

Pinakamalalim na Hangád

Walang kapangyarihan ang ilan sa iyong mga Pangarap dahil

hindi sila konektado sa iyong Espiritu;

Narito ang 4 na Senyales upang Madiskubre ang Iyong Mga Soul Dream

Ni Bo Sanchez

Panimula

Ang tatlong Makapangyarihang Lihim

sa Likod

ng Lahat ng Tagumpay sa Buhay

Noong 1997, nagsulat ako ng daan-daang mga pangarap sa 15 pahina ng papel.

Ngayon, natupad na ang karamihan sa mga ito.

Nakapagsulat na ako ng mga bestselling books.

Nagtatag na ako ng mga kahanga-hangang organisasyon.

Nagtatamasa ako ng pinansyal na kalayaan.

Biniyayaan ako ng isang masayang pamilya.

At pagkatapos ng 30 taon ng pagtulong sa mga tao ng tuparin ang kanilang mga pangarap,

Napagtanto ko na tatlong bagay lang ang kailangan.

upang matupad mo ang iyong mga pangarap.

Hindi 47 na bagay.

Hindi 86 na bagay.

Kundi tatlo!

Pasensya na, hindi ko gusto na gawin pang kumplikado ang mga bagay-bagay, kaya tapusin na natin

ang introduksyon ng librong ito. Ito ang tatlong mahahalagang bagay

na kailangan mo upang magkaroon ng malaking tagumpay sa buhay: Paghahangad,

Paniniwala, at Pagkilos.

Paghahangad

Gusto mo dapat ang iyong pangarap sa kaibuturan

ng iyong kaluluwa. Gaano kalalim ang paghahagad mo sa pangarap mo? Gaano

Kalalim ang kagustuhan mo na mangyari ito? Hindi natutupad ng maraming tao

ang kanilang pangarap, dahil sa hindi naman nila iyon ganun kagusto.

Paniniwala

Ito ang paniniwala:  nararamdaman mo na sigurado na. Habang mas

nararamdaman mo na matutupad nga ang iyong mga pangarap, mas

mabilis nga itong magkakatotoo.  Hindi natutupad ng maraming tao

ang kanilang mga pangarap dahil sa puso ng puso nila,.

nagdududa sila.

Pagkilos

Sinabi ni Albert Einstein, “Walang mangyayari maliban

lang kung may gagalaw. Hindi ang mga pinakamatatalinong tao sa balat ng lupa.

ang siyang laging nagtatagumpay. Pero may pagkiling sa pagkilos

ang karamihan sa kanila. Hindi natutupad ng maraming tao

ang kanilang mga pangarap dahil alam nga nila, pero wala namn silang ginagawa.

Tingnan ang mga champions ng mundong ito – mula kay Michael Jordan

at Tiger Woods; Bill Gates at Mother Teresa –

–  at madidiskubre mo ang tatlong lihim na ito ay nasa kanilang mga buhay.

Ang munting librong ito na iyong binabasa ay tungkol sa unang

sangkap: Paghahangad. Dahil maliban na mayroon kang sapat na paghahangad para sa

Pangarap mo, walang kwenta ang susunod na dalawa.

Kaibigan, kaya mong tuparin ang mga pangarap mo.

Ngunit bago ang lahat, piliin mo ang pangarap na talagang nais mo.

Maraming mga tao ang nawawalan ng loob sa pagsagot sa “Paano”.

Hindi nila naiisip na sapat na ang tanong na “Bakit”.  Darating na lang nang

ang sagot sa “Paano”.

Bakit mo nais ang pangarap na ito?

Ano ang pinanggagalingan nito?

Sa librong ito, papayuhan ko kayo na piliin ang pangarap na

bumubukal sa inyong kaluluwa – o tatawagin kong mga soul dream.

Ano ang hinahangad mo nang matindi?

Ito ang lakas na kayang magbigay ng gatong sa iyo tungo sa tagumpay.

Tanungin ang iyong sarili: Ano ba ang talagang talagang talagang nais ko sa buhay?

Sabihin mo sa akin kung ano ang talagang talagang talagang gusto mo sa buhay, at maniwala ka sa akin,

walang lakas na mas titindi pa sa lakas na nasa kalikasan na tao.

Ito ang problema: Marami sa atin ang hindi tagumpay

dahil hindi natin alam kung ano ang pinakamatindi nating hangád.

Power Quote:

Maraming mga tao ang nawawalan ng loob sa pagsagot sa “Paano”.

nang hindi nila naiisip na sapat na ang tanong na “Bakit”.

Darating na lang ang tamang sagot sa “Paano”.

Personal na inaanyayahan kita  na sumali sa dalawang virtual na organisasyon

depende sa kung ano ang kailangan mo.

Ang una ay para sa mga gustong lumago ang kanilang buhay espiritwal.

Sa buong mundo, pinadadalhan ko sila ng gabundok na biyaya

upang patuloy na lumalim ang kanilang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng Internet. LIBRE .

ito. Log on na sa www.KerygmaFamily.com.

Ang ikalawa ay para sa mga tao na gustong umasenso sa kanilang pinansyal

na buhay. Buwan-buwan, pinadadalhan ko sila ng mga Power Talks sa Audio CD

at ang aking newsletter na Wealth Strategies upang umasenso. LIBRE ang

unang dalawang buwan ng pagiging miyembro, kasama ang LIBRENG

sign-up Bonus ng aking makapangyarihang Paanong Maging Truly Rich

Seminar na nasa dalawang Audio CD. Sign up na sa www.TrulyRichClub.com.

Kabanata Isa

Ang Paglaki ng Dreamer

Noong bata pa ako, nangarap ako na magkaroon ng robot na Voltes V.

Alam ng mga kaedad ko

ang nasa isip ko.

Nakita na mo na ito: 6 na pulgada na yari sa bakal na nay maliit na ulo,

may espada sa dibdib,at parihabang kamay at paa. Sa kapanahunan ko,

kung pumasok ka sa isang tindahan ng mga laruan, halos kalahati ng paninda

ay robot na Voltes V. At tuwing ika-pitong segundo, maririnig mo

ang mga bata na sisigaw: “Let’s volt in!”

Pinagdadasal ko iyon.  Tinatakám at naglalaway pa nga ako tuwing makikita ko iyon

sa tindahan.

Iyon talaga Ang regalo sa Pasko. Walang binátbat ang lahat ng ibang laruan.

Sa bisperas ng Pasko, pipilasin ko ang mga balot ng mga regalo,

at kung makita ko na isa lamang itong nakakalokong damit, kotse-kotsehan, bola, o grand piano

(biro lang) – basta ko na lang ito ihahagis pipilasin agad ang susunod na regalo – umaasa

na may nagbigay sa akin ng Totoong regalo may kwenta.

Pero walang nagbigay.

Dahil tumatagínting na 700 pesos ang robot na ito

– na sa panahong iyon ay malaking halaga.

Hindi lang talaga kaya ng mga magulang ko na bilhin iyon.

Kaya sa loob ng isang taon, nangarap ako na sana makuha ko ang robot na iyon.

Pero hindi nangyari.

Naalala ko pa na nakatitig ako sa mga robot ng kaklase ko na

dinadala iyon sa iskul. Sabi ng isang kaibigan ko, “Bo, Gusto mong

hawakan ‘to? Isang segundo lang, ha. Inabot ko nga iyon at nakapa ng aking daliri ang malamig

na bakal na anim na pulgadang robot. “Okay, tama na,” sabi ng kaklase ko

habang hinihila iyon palayo sa akin.

Maraming taon ang lumipas.

Samantala, naglaho din sa pagiging uso ang Voltes V

– at naglaho na rin ang pangarap ko na magkaroon ng robot na iyon.

May Mga Pangarap Ka na Nakatakdang Maglaho

Upang Masabi sa Iyo na May Mga Dapat ka Pang Matutunan

Pagkalipas ng 30 taon, napadpad ako sa tindahan ng laruan.

Hayan na nga – sa isang sulok, nakita ko uli ang Voltes V

na para bang bumangon mula sa hukay. Matagal na nga

na hindi pinapalabas ang cartoon,

pero nagbabaka-sakali ang may-ari ng tindahan na may mga malalaking bata

na tulad ko gugustuhin bumili niyon bilang alaala.  Magkano ito ngayon?

17,000.Hoy, kaya na ‘to. Kaya ko, ora mismo,

upang i-display sa kwarto ko, at matupad na ang matagal ko nang

pinapangarap.

Pro ang problema ay hindi ko na pangarap ngayon ang Voltes V.

Ipinaalala ng Voltes V na hindi LAHAT

ng mga pangarap mo ay kailangang matupad.

Nangangahulugan lamang na natuto na ang dreamer.

Nangangahulugan lamang na may mga mabababaw na pangarap

at may mga Soul Dream.

Kabanata Dalawa

Ipinanganak ang Soul Dream

Nararanasan ko ang espiritwal na pagbabalik loob noong eded 12.

At bilang isang 13 anyos na binatilyo, binasa ko ang buhay ni Asisi. San Francisco ng Asisi.

Doon ko naranasan na may kung anong gumagalaw sa kalaliman ng kaluluwa ko.

Nangarap akong maging sina Jesus at ni Francisco, na nagmamahal sa mga dukha.

sa pamamagitan ng paraang isinagawa nila.

Kaya iniuwi ko sa bahay ang mga batang lansangan at mga matatanda.

na pagala-gala sa kalsada.  Siyempre, hindi.

napalundag sa tuwa ang nanay ko.

Nang sinabi niya na imposible ang nais kong gawin,

iningatan ko sa puso ko ang pangarap ko. Hindi na para sa

isang laruang robot. Nangangarap na ako na magtayo ng isang malaking tahanan

kung saan tatanggapin ko ang pinakamahihirap sa mga dukha.

Noon 14 anyos ako, dinadalaw ko ang mga iskwater,

minsan nakikitulog pa ako sa kanila. Maninirahan ako sa barung-barong, makikisiksik sa maliit na kwarto na may siyam

na tao. Hininga ko ang hininga nila, kinain ang pagkain nila, at nakipagtawanan sa kanilang mga biruan.

Binago ng karanasang ito ang buhay ko.

Di tulad ng robot, hindi naglaho ang pangarap na maglingkod sa mga mahihirap.

Makalipas ang 16 taon, nagtayô kami ng malaking tahanan para sa pinakamahihirap sa mga dukha.

sa mga dukha.

Sa tulong ng mga kaibigan ko, bumili kami ng malaking lote

(5 hektarya ito sa ngayon), at nagtayô doon ng maraming bahay,

at tinawag namin itong Anawim – salitang Hebreo na nangangahulugang ang mga dukha ng Panginoon. Mula

1995, patuloy kaming kumukuha ng mga pinabayaang mga matatanda sa mga lansangan

at binibigyan sila ng tahanang may pagmamahalan.

Ano ang mga pangarap na nasa puso mo na hindi pa naglalaho?

Kabanata Tatlo

Ang 4 na Senyales ng isang Soul Dream

Bakit may mga pangarap na naglalaho at bakit may mga nananatili?

Sa buhay ko, napansin ko na kung konektado sa

kaibuturang bahagi ng buhay ko ang pangarap ko – sa aking kaluluwa – natutupad ito.

Tinatawag ko itong Mga Soul Dream.

Ginagatungan nang higit sa normal na passion ng tao ang mga soul dream. Ginigising

ng tapik ng Diyos ang kalooban natin at nagkakaroon

tayo ng pagpupursigi na katulad ng sa mga bayani.

Bago mo basahin ang 4 na Senyales na ito, hinihiling ko na isulat

mo sa papel ang inyong mga pangarap.

Maniwala ka na kung anuman ang kaya mong isulat sa papel, kaya mo rin itong isulat

Sa katotohanan.

Kaya huwag i-edit ang iyong isipan. Magsulat lang nang magsulat at huwag tumigil.

Ngunit kung tapos ka na, basahin ang 4 na susunod na kabanata

kung saan isusulat ko ang 4 na Senyales. At base sa 4 na Senyales na ito, basahing muli

ang listahan mo ng mga pangarap mo at lagyan ng chek ng mga pangarap na may hindi kukulangin na isa

sa 4 na Senyales na ipapaliwanag ko sa iyo.

Ngunit huwag lagyan ng ekis ang mga pangarap na hindi mo na-chek. Maaring

di mo pa nakikita ang “mga soul connection” ng mga iyon. Kaya ingatan

muna ang mga ito.

Ipagdiwang naman ang mga Soul Dreams na may matinding

“Bakit” sa likod nito.

Narito ang 4 ng Senyales ng isang Soul Dream. . .

Kabanata Apat

Senyales #1

Konektado ang Pangarap Mo sa Mga

Pinakaimportanteng Pinahahalagahan Mo

Noong 16 anyos ako, pinangarap kong magkaroon ng 4×4 Pick-Up na Toyota

na may halimaw na mga gulong. Napanood ko ito sa pelikulang Back to the Future ni Micheal J.

Fox at na in-love agad ako dito. Na-imagine ko na minamaneho ko ang maliit na trak na ‘yon

at damá ko na ang macho at gwapo ko.

Problema ko, di tulad ng mga producer ni Michael J. Fox, P40,000 lang ang pwedeng gastusin ng tatay ko para sa unang kotse ko.

Makalipas ang ilang taon, kahit na idinagdag ko na ang kaunting naipon ko,

sa halip na halimaw na sasakyang 4×4,

angsang kakarag-karag at parang daga na jeep na “oner” na inasembol lang sa

kung saang bakuran na kinabitan ng pudpód na gulong na ni-recap ang nabili ko. Nilagyan ko

ito ng segunda manong aircon, ginawang sarado ito, at pininturahan lahat ito ng puti. Kaya

binansagan ito ng mga kaibigan ko na gumugulong na ref.

Dahil “home-made” ito, pumapalya ito tuwing

ikalawang linggo.

Fast forward tayo, makalipas ang 20 taon,

kaya ko nang bumili ng 4×4 Pick-up, yung pinakamagandang klase kung gugustuhin ko.

Pero tulad ng robot na Voltes V, ito ang mga kahuli-hulihang bagay na

bibilhin ko ngayon.

Matagtag ‘yon.  Aksaya ‘yon ng power.  Aksaya ‘yon

4×4 technology. (Hmm . . . kung sabagay. . . kailangan ko rin yata ito para sa mga

kalsadang lubak-lubak sa Maynila)

HIgit sa lahat, hindi dito kasya ang aking asawa, mga anak, at ilang mga kaibigan

madalas na nakikisabay. Di ko naman pwedeng sabihin sa kanila,

diyan na lang muna kayo sa likod sa karagahan at tumayô sa init ng araw.

Isang simpleng minivan ang minamaneho ko ngayon. Mura. Friendly

Swabe.  Masaya.

Dahil ngayon, umiikot ang mundo ko sa pamilya ko.  Pangalawa sa Diyos,

sila ang susunod na pinakamahalaga. ‘Yung 4×4 na halimaw? Hindi konektado

ganun kaimportante ‘yon. Gusto ko, pero wala akong.

passion para doon

Hindi ‘yon isang Soul Dream.

Kabanata Lima

Senyales #2

Inilalapit ka Dapat sa Diyos ng

Pangarap Mo

Mula sa isang dukhang misyonaryo, ginusto ko na maging

milyonaryong misyonaryo.

Kabaliwan ito. Kapalaluan ito. Kontra ito turo ng Simbahan At walang

sumubok nito sa mga kakilala ko. Ngunit lubós akong namanghâ

sa pag-iisip ng pagiging magkasabay na milyonaryong negosyante

at lingkod ng Diyos.

Bakit? Dalawang dahilan.

Una, sa halip na mamalimos ng pera para sa aking

Mga pansariling pangangailangan, ginusto ko na may sapat din ako

para sa akin at mayroon naman akong higit sa sapat para sa paglilingkod ko sa Diyos.

Pangalawa, patuloy kong kinakaharap ang mga pangangailangan

ng mga taong tinutulangan ko – gipit sila hindi

lang sa esperitwal, kundi sa pinansyal. Nangangaral ako tungkol sa panalangin, pananampalataya, kaligtasan,

paghilom, at langit.  Pero hindi ako dati nagsasalita tungkol sa pera,

bagamán ‘yon ang gusto nilang gawin ko. Paano ko sila matuturuan tungkol sa pag-asenso,

kung ignorante ako sa pera. (Nahihiya man akong

sabihin, dati, ang talento ko tungkol sa pera

ay kung paano manghingi.)

Pangatlo, gusto kong tumulong sa ibang tao sa paraang pinansyal.

Pero dati, di ko kaya – dahil wala akong pera.

Hindi.  Hindi ko sinabi na iniibig ko ang salapi. Ngunit nagsimula akong magkaroon ng passion

para sa dalawang bagay tungkol sa pera: paano ito palaguin at paano ito ipamigay.

Nahihirapan akong ipaliwanag ito sa mga relihiyosong tao. Ngunit

ngayon, sa tuwing nakalilikha ako ng kayamanan, nararamdaman ko ang Presensya ng Diyos sa isang mas nahahawakang

paraan. Dahil hindi lang ito para sa akin. Lumilikha ako ng pera para sa Misyon ko sa Buhay

– ang magmahal hangga’t kaya ko.

Kabanata Anim

Senyales #3

Konektado Dapat sa Layunin Mo sa Buhay

At sa Likás na Talino Mo

Ang Pangarap

Mo

Nangarap ako na magkaroon ng maraming daluyan ng kita.

Sa simula ng aking mapangahas na paglalakbay na magkamit ng banal na kayamanan, pinasok ko

ang kahit anong negosyo sa ilalim ng araw. Nagbenta ako ng ice cream, langis ng makina,

mga herbal juice, memorial plan at pati squid ball. Sa loob ng 10

taon, bumagsak ang 8 sa mga negosyo ko at nalugi ako ng tatlong milyong piso. Ngunit

mananatili sa akin magpakailanman ang mga natutunan kong aral. (Makakalimutan mo ba

ang mga natutunan mo sa 10 taóng seminar na 3 milyong piso ang matrikula?)

Ito ang isa sa mga mahahalagang aral: Kung gusto kong

magtagumpay sa negosyo, konektado dapat, – o kahit paano ay hindi

nakakasagabal – sa aking Layunin sa Buhay at Mga Likás ng Talino.

Pagpapahayag ang aking Likás ng Talino. Isa akong Mangangaral at Manunulat.

Ito ang mga pinaniniwalaan kong nais ng Diyos na gawin ko. Kung nais kong magtagumpay sa

negosyo, kinakailangang magagamit ko ang aking Likás na Talino at matutupad

ko rin ang Layunin ko sa Buhay sa negosyong iyon.

Ito ang isang napakahalagang aral na hindi alam ng karamihan: Upang

magtagumpay sa buhay, kalimutan mo na hasain pa ang iyong mga

kahinaan. Bagkus, magpokus sa iyong mga kakayahan.  Ipaubaya mo na

sa iba ang mga kahinaan mo. Upahan ang ibang tao para sa mga bagay na hindi ka magaling. Ngunit dapat

nakatuon ka sa galing mo.

Imagine niyo si Tiger Woods kung tumigil na lang sa paglalaro ng golf

at nagpasyang simulan ang career sa pag-awit o sa pagiging model o sa teatro. Magtatagumpay

pa kaya siya?

Uulitin ko: Magpokus sa iyong Mga Likás na Talino.

Saka ka lang magtatagumpay.

Iyon ang dahilan kung bakit isinuko ko na ang

mga nabanggit na negosyo.

Siyempre pa nalugi rin lang ako. Ngunit dahil nga iyon sa hindi ko nagamit doon ang aking Mga Likás na Talino.

Corporate Seminars at Online Information Business ang

dalawa sa 16 na daluyan ko ng kita. Swak na swak sa akin,

tulad ng gwantes, dahil gamít na gamít ko dito nang husto ang aking mga Likás na Talino.

{0>

At di kataka-taka, kumikita ako nang malaki.

Mayroon akong ilang mga daluyan ng kita na hindi konektado sa aking Mga Likás

na Talino: Ang aking mga investment sa real estate, isang educational center,

isang klinik pang ultrasound, at iba pa. Hindi iyon direktang konektado

sa aking Mga Likás na Talino. Ngunit hindi ako ang nagpapatakbo ng mga iyon. Mayroon akong mga kahanga-hangang mga partner

para sa mga ito. Kailangan ko lang gawin, mag-cheer para sa kanila.

Magandang oportunindad ng paglago ng

pera ang mga negosyong ito.

Konektado ba ng iyong parangarap sa iyong Misyon sa Buhay at Likás na

Talino?

O kahit paano, hindi ka ba  nito nahahadlangan?

Inuulit ko ang aking personal na imbitasyon kung gusto mong umasenso. Subukan ito sa loob

ng dalawang buwan. LIBRE ito. Kung ayaw mo na, kanselahin lang. Walang hihingin na kapalit, walang

samaan ng loob. Log on na sa www.TrulyRichClub.com

Kabanata Pito

Senyales # 4

Magbibigay Sa iyo

ng Napakalalim na

Kaligayan ang Pangarap Mo

Isang araw, umakyat ako sa bundok upang maghanap ng walong batang ulila.  <0}

Narinig ko na nabubuhay na lamang nang walang magulang ang mga batang ito,

dahil namatay ang kanilang mga magulang.

Natagpuan ko sila sa isang sirang bahay, kumakain lamang isang beses sa isang araw.

Kaya dinala ko sila sa Anawim.

At sa loob ng isang buong taon, naging “Padre de Pamilya” nila ako.

Gabi-gabi, nananabik ako sa oras pagkatapos ng hapunan namin.

Uupo kaming lahat sa sahig. Nakapalibot sa akin ang mga lahat ng bata

habang nagbabasa ako ng kwento mula sa Bibliya. Ipapaliwanag ko sa kanila ang orihinal na salin nito sa wikang Griyego,

at dadagdadgan pa ng epistomology

at hermenuetics.

Biro lang.

Binabasa ko ang Bibliya gamit ang sarili kong salita,

at bigay na bigay sa pag-arte na sasabihin, “At pinunit ni Samson ang leon tulad ng

isang karton.  Riiiiiiip!” Nadadala naman sa kwento ko

ang mga bata. Ngunit paminsan minsan, kahit gaano ko katulad ang sa teatro,

nakakatulog pa rin sa hita ko ang mga nakababata sa mga magkakapatid.

Kaya kakargahin ko ang isang natutulog na batang babae papunta sa kanyang kama,

kukumutan siya at bubulungan ng “good night”.

Makalipas ang isang taon, ipinaubaya ko na sila sa isang “House Mother

upang makagawa ako ng ibang bagay para sa Anawim at iba kong mga ministry.

Lumalaki ang Anawim kaya may ilang mga bagay na dapat kong asikasuhin.

Ngunit hindi ko mailalarawan sa inyo ang isang di kapani-kaniwalang kaligayan na ibinigay

sa akin ng taóng iyon.

Pangarap ko na mula noon pa na maglingkod sa mga mahihirap.

Dati, nagagawa ko ito sa pamamagitan ng mga ganitong gawain.

Ngayon, ginagawa ko na ito sa ibang paraan.

Kasali ako sa pitong malalaking ministry

para sa mga mahihirap – pabahay sa mga inabandonang matatanda,

pagpapadala sa iskul sa mga batang kalye, pagbibigay ng scholarship sa mahihirap na bata, pagpapautang ng kapital para sa mga mahihirap ng mga kababaihan,

atpb. . .

Nagmumula ang aking kaligayan sa pagtupad ng aking Mga Soul Dream.

Tuwing pumapasok ako sa isang negosyo at kumikita ng pera,

hindi maipagkakaila na konektado ito sa aking Soul Dream na maging Milyonaryong Negosyante at.

Investor..Kaya libáng na libáng ako sa pagnenegosyo

Inilalapit nito ako sa layunin ko

na makapagbahagi nang mas marami sa iba.

Kaibigan, malalaman mo kung tinutupad mo ang iyong Soul Dream sa pagsagot lamang sa simpleng tanong na ito:

Masaya ka ba?  Hindi iyong mababaw na kasiyahang

hatid ng pagsakay ng pagsakay sa roller coaster o panonood ng paborito mong palabas sa TV. Ngunit iyong malalim

na kaligayahan na mararanasan mo lamang kung alam mo na natutupad mo

ang tadhana mo.

Kabanata Walo

Ang Liít-liít ng Ilan sa Mga Pangarap mo

Palakihin Ito

Isang araw, nakilala ko ang isang lalaki na sa kanyang kabataan

ay nangagarap ng kumikinang na asul na Jaguar at magarang mansyon na may swimming pool. Lumipas ang mga dekada, sabi niya, naging napakayaman niya. Ngunit nito lang, natugpauan na niya ang

Diyos. Biglang sinabi niya na nawala na ang pananabik sa Jaguar at mansyon. Hindi na niya ito pinananabikan.

Ibang pangarap na ang pinananabikan niya. Tulad ng pagkita ng malaki upang mapondohan niya ang mga proyekto para sa mga mahihirap.

Bilang nagbago ang pinagkukunan ng kaligayahan ng kaibigan ko. Napagtanto ko na habang tumatanda tayo, sumasabay ang ating mga pangarap, hindi rin sila tumatatanda nang paurong.

Natutunan ko na nangagarap maliit ang mga maliliit Dreamer. At nangangarap nang malaki ang mga malalaking Dreamer.

Narito ang dalawang sikreto na nais kong ibahagi tungkol sa Malalaking mga Pangarap.

Una, mas kapanapanabik ang mga Malalaking Pangarap. Halata naman diba?

Ikalawa, mas maraming nakukuhang kayamanan mula sa sanlibutan ng Diyos ang Malalaking mga Pangarap.

Naniniwala ako na sa tuwing tinutupad natin ang ating tadhana,

nagkakaisa ang sangnilikha upang biyayaan, tulungan at suportahan tayo.

Ito ang aking karanasan.

Magpokus sa iyong Mga Soul Dream – at mas malaki, mas maigi. Iunat ito!

Palawigin ito! At maniwala na ito ang dahilan kung bakit ka ipinanganak.

At para bang magiging sunud-sunuran sa iyo na lalapit ang lahat ng iyong mga kailangan.

Oportunidad. Kaibagan. Koneksyon. Karunungan. Pera. Lalapit sila. Bakit?

Dahil Konektado ang iyong Mga Soul Dream sa iyong Misyon sa Buhay.

Paano mo malalaman ang iyong Misyon sa Buhay?

Ilipat sa kabilang pahina

Kabanata Siyam

Pag-aralan ang Mga Ugat Mo

Noong 8 taon gulang pa lang ako, mayroon akong dalawang passion.

Pagdodrowing ang una.

Habang nagkaklase ang mga teacher ko sa Math, Science at English,

Nakasubsob ako sa aking mesa, na para bang seryosong seryoso sa pagsusulat ng mga notes.

Pero ang totoo, namamasyal na ako sa mundong puspos ng

mahika kung saan matatagpuan ang mga robot, mga spcaceship, mga superhero, mga higante, mga alien at mga halimaw. Magdrodrowing ako sa kahit anong bakanteng sulok sa palibot ko. Magdrodrowing ako kahit saan: Libro ko. Mesa ko. Baunan ko. Bag ko. At sa mesa ng kaklase ko kung hindi siya nakatingin. Susulatan ko ang anumang bagay na pwedeng sulatan ng Superman, Batman, Voltes V, Tarzan at Bruce Lee.

sulatan ng Superman, Batman, Voltes V, Tarzan at Bruce Lee.

Dumating ang punto na kailangan ko nang lumikha na ako ng sarili kong superhero

– at Superkid ang pangalan niya. Siyempre mayroon siyang secret identity.

Maliit ako, payat, hindi sikat at di masyadong matalino.

Pero ang totoo, ako ang Superkid na nagpapanggap lamang.

Dinisenyo ko ang kanyang costume na hindi tinatablan ng bala,

ang kanyang bota na lumilipad na parang jet, ang kanyang pulang panangga at ang baril na pampatumba (hindi kasi ako pwedeng

pumatay, pagpapatumba lang sa mga kriminal ang pwede). Experto rin si SuperKid sa Kung Fu,

Judo at Karate, at napabagsak niya ang mga sindikato,

drug lords at lahat ng masasamang loob.

Noong binatilyo na ako,

nagsimula na si SuperKid na sumaklolo sa mga nanganganib na mga dilág. At natural lang na nai-inlove ang mga babaeng ito sa kanilang tagapagtanggol. Sa aking mga ginawang komiks, iniligtas ko si Farrah Fawcet-Majors

(orihinal na bersyon ng Charlie’s Angels) Linda Carter (Wonderwoman), Lindsey Wagner (Bionic Woman),

‘yung guro ko sa Social Studies na may kaakit-akit na ngiti at siyempre, si Cedz, ang katabi ko nung

Grade 5 na may cute na dimpols.

Ang Pangalawa kong Passion

Ang Pangalawa kong Passion: magbiro.  Hinihiling ko pa nga sa mga magulang ko na ibili ako ng mga Joke Books.

Nangongolekta rin ako ng mga lumang isyu ng Readers Digest,

pinipilas ang mga pahina ng Laughter is the Best Medicine,

at pagsasama-samahin ito gamit ang stapler, upang makagawa ako ng aking joke book.. Pagkatapos, kakabisaduhin ko ang joke na iyon at tatanungin ang aking mga kaibigan at kapamilya,

“Gusto mo bang makarinig ng joke?”

Hindi, ayaw namin!” ang sasabihin nila, habang tumatakbo papalayo sa akin.

Pero hahabulin ko sila, at sasabihin pa rin ang joke ko.  Para bang mga audience na mahirap kunin ang atensyon.

Minsan, magrereklamo sila, o basta na lamang mapapaiyak, o magngangalit ang mga ngipin.

Paminsan-minsan naman, mapapangiti, o tatawa, o hahalakhak.

Sa pamamagitan nito nasanay akong magmukhang baliw sa maraming tao – isang bagay na ginagamit ko ngayon tuwing nangangaral ako

isang bagay na ginagamit ko ngayon tuwing nangangaral ako.

Malinaw nga, nagdulot ng bunga ang mga ugat ko.

Anong klase ng ugat mayroon ka?

Kabanata Sampu

Nagdulot ng Mga Bunga Ang Mga Ugat

Mga Kaibigan, ngayong alam niyo na kung ano ang dalawang passion ko noong bata pa ako,

makikita niyo kung bakit naging manunulat at mangangaral ako. (Ha?)

Okey.  Aaminin kong hindi masyadong halata.

Ipapaliwanag ko.

Maaring sabihin ng ilan, “Pero Bo, bakit hindi ka naging”

cartoonist? O isang stand-up comedian?

Dahil sa edad na 12, natagpuan ko ang Diyos.

At sa edad na 13, nagsimula akong mangaral.

At sa edad na 20, naisulat ko ang aking unang libro.

Napagtanto ko nahasa ang pagiging malikhain ko

sa pamamagitan ng pagdrowing , pati yung paglikha ng mundo ni Superkid

kasama ng mga nanganganib na dilag na kanyang mga inililigtas.

Nagdrodrowing pa rin ako at Nagbibiro

Kung pakikinggan mo akong mangaral o kung babasahin mo ang aking mga libro,

makikita mo na HINDI ako tumigil sa pagdodrowing at pagbibiro.

Oo, hindi na ako nagdrodrowing ng mga linya at mga bilog at mga hugis.

Ngayon, nagdrodrowing ako gamit ang mga salita.

a pamamagitan ng mga pangalan, pandiwa, pang-uri at pang-abay, lumikha ako ng mga larawan.

Kadalasan mga nakakatawang mga larawan.

Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit mga bestseller ang aking mga libro.(Ehem.)

Nangangaral rin ako sa pamamagitan ng pagkekwento na nakakapagpinta ng mga larawang sa harap ng madla.

.

Maniwala ka, patók ito.

Ipinanganak ako Para sa Media

Gagamitin ko ang anumang aparatong pang-komunikasyon upang ibahagi sa mga tao ang tungkol sa pag-ibig ng Diyos.

.

Mula pa noong 1990, nagpa-publish na kami ng mga magasin at mga libro.

At pagkatapos lumikha kami ng mga tape … at sumunod, mga CD.

At pagkatapos, nagpadala na kami ng email, ezines, at mga blog entry.

At pagkatapos, nag-produce na kami ng mga programa sa radyo.

At pagkatapos nag-produce na kami ng isang TV show na pinamagatang KerygmaTV.

At pagkatapos lumikha na kami ng video araw-araw sa internet

tinatawag na www.PreacherInBlueJeans.com.

At pagkatapos lumikha kami ng isang walang hangganan, internasyonal, hindi pisikal,

birtwal  na komunidad na naglalayon na sama-samang lumago at (opsyonal)

na tumulong sa trabaho ng Diyos, na tinatawag na www.KerygmaFamily.com.

At sa wakas, nilikha ko ang www.TrulyRichClub.com na tumutulong

sa mga tao sa kanilang pinansyal at sa espiritwal din.

Alalahanin natin na nagsimula ang lahat ng ito sa isang maliit na batang padrowing-drowing

ng Superman sa likod ng kanyang notebook.

Kabanata Labing-isa

Ihahatid Ka Ng Iyong Likás na Talino

at Mga Passion Mo Tungo sa Iyong Misyon sa Buhay

Hindi dapat na maging isang mataas na antas ng agham ang pagdiskubre mo sa iyong?

misyon sa buhay.

Napakasimple nito.

Hindi mo kailangang magbasa ng daán-daáng libro upang madiskubre ito.

Hindi mo kailangan ng 10 taóng puspusang pagninilay upang

matagpuan ito.

Hindi mo kailangang ikutin ang mundo upang makuha ito.

Itanong lang sa iyong sarili ang dalawang simpleng tanong: Passion and Potensyal

l Passion: Ano ang gusto mong ginagawa?

l Potensyal: Saan ka naman Magaling?

Iyon na!

Sa ganyang paraan nais ng Diyos na pagpalain mo ang mundo.

Huwag Pag-iba-ibahin

Pag-iba-ibahin lamang kapag tumataya ka sa stock market. (Natutunan ko nahindi dapat isa lang ang bibilhin mong stock, kundi marami.)

Subalit kung ang iyong Mga Likás na Talino ang pinag-uusapan, huwag pag-iba-ibahin!

Isipin kung si Michael Jordan ay nagpasyang mag-iba-iba. “Hmm,

alam kong magaling ako sa basketbol.  Pero ano kayo kung subukan ko ang baseball…

“(Okey, hindi na kailangang isipin pa. Sinubukan nga niya

ang
baseball at umuwing luhaán)

Huwag lumihis
Huwag Pag-iba-ibahin
Tutukan ang iyong galíng.

Mahalaga Ito: Kalimutan na ang tungkol sa pag-aayos sa mga kahinaan mo.

Ipaubaya ito sa iba. Upahan sila. Huwag aksayahin ang iyong enerhiya

sa pagsasaayos sa mga bagay na hindi ka itinadhana para gawin. Iukol ang lahat ng enerhiya mo

sa pagpapaunlad ng galíng mo.

Kaya ngayon pa lang, hasain na ang mga talento mo. Palawigin ito!

Gawin ang mga bagay na nakatadhana na gawin mo sa mundong ito.

Kung ito ay pagdodrowing, magdrowing

Kung ito ay pagdodrowing, magdrowing

Kung ito ay pagkanta, umawit.

Kung ito ay pagsusulat, magsulat.

Kung ito ay paglikha, lumikha.

Kung ito ay pagpapayo, magpayo.

Kung ito ay pagtuturo, magturo.

Sapagkat nag-aabang lang ang kapalaran mo at kaligayahan.

Epilogo:

Umpisahan Nang Isulat Ngayon ang

Mga Soul Dream Mo

Hindi sapat ang basta mangarap ka lang.

Mahalagang pangarapin mo kung ano ang dapat na pangarapin.

Hindi na ba kapana-panabik ang ilan sa mga pangarap mo?

Marahil na napagtanato mo, sa iyong kaibuturan,

na mababaw pala ang mga ito.

Palitan ito.

Hanapin kung ano ang nasa kaibuturan ng iyong puso.

“Ano ang mga dakilang bagay na gusto mong mangyari?”

Ano ba ang iyong Mga Soul Dream?

Paano mo tutuparin ang iyong Layunin sa Buhay sa taóng ito?

Huwag limitahan ang iyong sarili.

Huwag sabihin, “Imposible ito.”

Magiging imposible lamang kung sasabihin mo ito.

Lahat ng bagay ay posible sa mga taong naniniwala.

Matupad mo nawa ang iyong pangarap,

Bo Sanchez

P.S. Maaari mong gamitin ang dalawang mga kasangkapan na ko na ginawa para sa pagsulat

ng mga pangarap mo. Maaari mong gamitin ang aking maliliit na Novena to God’s Love o the Life Dreams

and Success Journal. Parehong ay ipinapadala nang LIBRE sa mga taong

sumusuporta sa aming ministry. Log on na sa www.kerygmafamily.com at

tumanggap ng gabundok na LIBRENG mapagkukunan para sa iyong personal na paglago.

PS2. Gusto mo ba ng pinansyal na kasaganaan? Tandaan na ang problema sa pera ang

una sa lahat sa ating mga pinag-iisipan. Hindi mismo ang kawalan ng pera ang

problema mo. Sintomas lang ito. Kapag binago mo kung paano ka mag-isip,

magbabago rin ang iyong pinansyal. Upang magbago ang iyong pinansyal na buhay,

kunin ang aking How to BeTruly Rich Seminar-In-A-Box. LIBRE ito para sa magte-test-drive nang

dalawang buwan sa aking TrulyRich Club. Sign-up na sa http://www.TrulyRichClub.

com!

Makipag-ugnayan kay Bo

Maaari kang makipag-ugnayan kay Bo sa pamamagitan ng pag-email sa kanya sa bosanchez@kerygmafamily.com

sa  pagtawag sa kanyang opisina sa Tel. (+632) 7259999 (+632) 7259999.

Maaari ka ring sumulat kay Bo Sanchez, 60 Chicago St, Cubao,
Quezon City, M.M., Philippines 1109.

Advertisements

About carlo319

walang kwentang alipin, ginagawa lang ang tungkulin... (Luke 17:10)
This entry was posted in Volunteer Translation and tagged , . Bookmark the permalink.

One Response to God’s Dream – Tagalog Translation

  1. Misyon5ice says:

    Than you for post. This is first comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s