Life Purpose

Tinutupad Mo ba Ang Layunin Mo sa Buhay

Isipin ang isang martilyo.

Solid, makinang at makintab na martilyo.

Mamahalin.  Gawa sa high-grade na bakal at primero klaseng kahoy.

Ngayon, mag-imagine ng isang katutubo na nabuhay pa noong unang panahon na hindi pa nakakakita ng martilyo sa buong buhay niya.  Kinuha niya ang martilyo, nagustuahan niya agad, at iniuwi sa kanyang bahay.  At sa loob ng 50 taon, ginamit niya ito bilang napagandang pangkamot ng likod.

Kamot.

Kamot.

Kamot.

‘Yan lang ang ginawa sa loob ng 50 taon.

Mga kaibigan, maraming tao ang katulad ng ganyang martilyo.  Dahil hindi nila natutupad ang kanilang misyon sa buhay, hindi lumalabas ang kanilang kadakilaan.

Naniniwala ako na may apat na klase ng mga tao dito sa mundo…

  1. Mga taong malungkot na malungkot na hindi alam ang kanilang misyon sa buhay.
  2. Mga malungkot na tao na alam ang kanilang misyon sa buhay, ngunit walang ginagawa tungkol dito.
  3. Mga masasayang mga tao na alam ang kanilang misyon sa buhay, ngunit minsan lang kung kumilos tungkol dito.
  4. Mga taong masayang-masaya na alam ang kanilang misyon sa buhay, at araw-araw itong naisasagawa.

Tanong:  Sino ka sa mga taong ito?

2 Simpleng Tanong

Upang Madiskubre mo Ang Iyong Misyon sa Buhay

Paano mo ba malalaman ang iyong misyon sa buhay?

Akala ng marami, napakakumplikado nito.  Hindi.  Sa katunayan, kailangan mo lang ng 2 simpleng katanungan:

Tanong #1:  Ano ang gusto mong ginagawa?

Tanong #2:  Saan ka magaling?

Binanggit ko na ito sa mga ibang libro ko, kaya hindi ko na gaanong tatalakayin ito.  Na-discuss ko ito sa aking Free Ebook, Paano Malalaman kung Pangarap ba ng Diyos ang Siyang Pinapangarap Mo?.  (Mada-download ito sa www.BoSanchez.ph)  Pero hayaan niyo akong talakayin ang mga pangunahing punto dito.

Unang tanong:  Ano ang gusto mong ginagawa?

Ano ang isang bagay na kapag ginagawa mo, para bang may ningas sa iyong sikmura?  Ano ang iyong passion?  Halimbawa, habang isinusulat ko ang librong ito para sa inyo, pakiramdam ko, buong-buo ako.  Kumpleto.  In the zone. Naniniwala akong ipinanganak ako upang magsulat!

Pruweba:  Manood ng mga audition ng American Idol.  May mga tao ng mahilig kumanta, na kumakanta nang may passion, na umaawit na para bang wala nang bukas-pero may boses na pwedeng gamitin na pang torture sa mga terorista upang umamin sila kung saan nagtatago si Osama Bin Ladin.  Tulad nga ng sinabi ni John Maxwell, magtataka ka kung mayroon ba silang mga tunay na kaibigan.  Bakit walang nagsabi sa kanila na ang kanilang mga boses kay nakakasira ng ulo.

Pero mas madalas sa hindi, magaling tayo sa ating hilig na gawin, dahil madalas nating itong ginagawa.

Kaya ang Pangalawang Tanong ay 100% na tiyak sa pagdiskubre sa iyong Misyon sa Buhay:  Saan ka magaling?

Pinagkalooban ka ng espesyal na biyaya na di maipagkakamaling konektado sa iyong misyon sa buhay.  Ito ang tinatawag kong pagsususgo sa iyo ng Diyos.

Gumawa ng Imbentaryo ng Iyong mga Talento

Upang matulungan ka sa pagninilay ng iyong Misyon sa Buhay, maglista ng mga talento at iskoran ito mula 1 hanggang 10, 10 ang excellent.

Eto ang aking imbentaryo ng mga talento:

–         Cooking: 1

Mas gugustuhin ko pang magpakagutom o kumain ng hilaw, kaysa magluto.  Tuwing nagpapakulo ako ng tubig, naglalaho na lang ito.  May masasabi pa ba ako?

–         Fashion: 1

Ang tanging dahilan kung bakit ako mukhang presentable tuwing nangagaral ako ay dahil sa kaibigan ko na tagaporma ko, si Adrian Panginiban.  Kung hindi dahil sa kanya, magsusuot lamang ako ng t-shirt at sandals saan man ako magpunta.

–         Mechanical: 1

Tuwing may ipakukumpuni sa akin si misis, para bang inaalis ko na ang gamit na iyon sa balat ng lupa.  Ngayon, tuwing may kailangan i-repair, iisa lang ang ginagamit ko – ang Telepono.

Dancing: -10

Sinubukan ko.  Nagconcert kami kung saan may kaunti akong dance steps kasama ang mga singer.  Ngunit nang nagsayaw ako sa entablado, para akong patpat na may sakit na epilepsy.

Athletics: 3

Alam niyo ba kung anong PE ang pinili ko noong High School?  Chess.  Eh nung college?  Lecture sa Kalusugan.  Naaalala ko pa na ang galing ko sa PE.  Required kami na magsuot ng rubber shoes at gumawa ng ilang stretching sa umpisa ng bawat klase – pero ang gagawin lang ay maupo at makinig sa mga lecture.

Spelling: 3

Sa exam sa spelling, nakakuha ako ng 2 over 20 dati.  Noong bata pa ako, para bang may sakit ako na dyslexia (sakit sa utak kung saan ang isang bata ay mahirap turuang magbasa), pero hindi na lang nalaman ng doktor.  Ngayon, maraming mga naglalabasang mga sakit para sa mga batang hiráp na matuto sa iskul.  “Mayroon siyang learning disability” o “May ADHD ang batang iyan” o “Mayroon siyang dyslexia”.  Noong panahon ko, wala pang mga ganung katawagan. Ang pwede lang itawag sa akin, bobo.

Singing:5

Oo, mayroon akong 3 music albums na mga original compositions ko ang lahat.  Suma total, nakabenta na ako ng 6000 na kopya.  Pero huwag humanga.  Binili ng nanay ko ang kalahati niyon at ipinamigay sa kanyang mga kaibigan.

Drawing: 5

Mahilig ako magdrowing.  Kahit papano, gusto ng mga anak ko ang mga drowing ko.

Business: 5

Huli na ako nang mag-umpisa akong magnegosyo.  Sa ngayon, ayos naman ang mga negosyo ko.  Pero alam kong malayo pa ang dapat kong marating.

Leadership: 7

Gusto ko ang namumuno sa maga tao, dahil tungkol lang naman ito sa pagsasamahan na may pagmamahalan.  Pero 7 lang iskor ko, dahil marami pa akong dapat matutunan.

Writing and Preaching: 9

Kung makikita ninyo, dito ako itinalaga.  Pero hindi 10 ang iskor ko, dahil hindi ibig sabihin na wala na akong dapat pang matutunan.  Maniniwala ba kayo, na sa 30 taon kong pagtuturo, hinahasa ko pa rin ito, inoobserbahan ang mga ibang preacher sa kanilang pagtuturo?

Maging Isang Henyo

Alam niyo ba kung bakit hindi nagtatagumpay ang ibang tao?

2 dahilan:

1.  Hindi nila alam kung ano ang kanilang misyon sa buhay.

2.  Alam nila, pero hindi nila binibigyang pansin..

Natutunan ko na may dalawang klase ng mga henyo sa mundo.  Una ay ang mga henyo na nananalo sa mga Game Shows tulad ng “Who Wants to Be A Millionaire?”  Hindi iyon ang gusto niyo maging.  Ang mga ganitong klase ay magaling lang, siyempre sa Game Shows.

Gusto niyo na maging ikalawang klase ng henyo:  mga taong nakapokus ang atensyon, oras at lakas sa iisang bagay.

Ano ang isang bagay na iyon?

Sa buhay ko, ang “isang bagay na iyon” ay ang pagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos sa iba.

Sa ngayon, ako na yata ang corporate speaker na pinakamataas ang bayad.  Tuwing iniimbitahan ako ng mga kumpanya na magsalita, isang braso at isang binti ang singil ko sa kanila.  Ginagawa ko ito dahil bahagi ng bayad ay ginagawa kong pondo para sa aming mga ministries.  Atin-atin lang ito ha, hindi alam ng mga kumpanyang ito, na kapag pinapunta lang nila ang kanilang mga empleyado sa aming weekly prayer meeting na tintatawag na The Feast, maririnig nilang nang libre ang pagtuturo ko.  (Shhh, wag niyo sasabihin kahit kanino.)

Pero ang dahilan kung bakit nakakaya kong maningil ng braso at binti ay dahil nagtuturo na ako sa loob ng 30 taon.

Simula noong 13 anyos ako, nagtuturo na ako kahit saan.  Libre.  Nagtuturo ako sa mga paaralan, bilangguan, tahanan ng mga matatanda, mga barrio, ospital, at kahit sa mga iskwater.  Kahit na nag-aaral, nagtuturo ako gabi-gabi.  Tuwing Linggo sa Caloocan, tuwing Lunes sa Alabang, Tuwing Martes sa Cubao, atbp. . .  Kung weekend, nagtuturo ako sa Laguna, La Union, Ilocos Sur . . .

Sa libro niyang Outliers, Sinabi ni Malcolm Gladwell na nakakakuha lang ng malaking break ang isang tagumpay na tao matapos niyang maglaan ng 10,000 oras para sa kanyang abilidad.

Sundin Kung Saan ka Itinalaga

Sa Bibliya, mga hari at propeta lamang ang itinatalaga.  Binubuhusan sila ng madaming langis sa noo, at nangangahulugan ito na nakabukod na ang isang tao para sa isang tiyak na misyon.

Ngayon, iniisip natin na ang ganitong klase ng pagpapahid ng langis ay para lamang sa mga pari, pastor at mga mangangaral sa relihiyon.

Hindi ako naniniwala.

Naniniwala ako na nagtalaga ang Diyos ng mga tao bilang negosyante, panadero, chef, beautician, accountant, administrador, stock broker, engineer, doctor, nanay, magsasaka . . .

Ito ang paraan upang makapaglingkod ka sa iba.

Ito ang paraan upang maging daan ka ng biyaya para sa mundo

.

Itinalaga Para sa Negosyo

Sinulat ni Ed Silvoso, may akda ng Anointed for Business (Itinalaga Para sa Negosyo) kung paano siya nagpapatakbo ng tatlong negosyo at naapektuhan ang mundo ng mga negosyante gamit ang pag-ibig ng Diyos.  Kadalasan, nagiging impormal na pastor siya sa kanyang mga kasosyo – dinadala niya ang Presensya ng Diyos sa mga party at mga kwartong puno ng usok ng sigarilyo.

Ngunit mababa ang tingin ng mga taong simbahan sa ganitong propesyon.  Patuloy siyag kinukulit ng mga tao na maging pastor.  Kailan magsisimula ng iyong ministry? Hindi ka nabubuhay sa pananampalataya.  Makamundo ka.  Sa trabaho, kasama mo ang mga makasalanan, mga taong manginginom at malakas magyosi.  May panawagan ang Diyos sa buhay mo.  Huwag kang magrebelde.  Iwan mo ang lahat at mag-umpisa ng buhay paglilingkod sa Diyos.

Gayumpaman, tuwing kailangan ng simbahan ng pera, sa kaniya siya tumatakbo.

Pagkalipas ng ilang taon, iniwan niya ng negosyo at naging isang pastor.  Lumiit tuloy ng 30 beses ang kanyang kayamanan.  Ngunit ginagawa niya ito bilang pagsunod sa Diyos.

Lumipas uli ang ilang taon, isang pagbubunyag ang sa kanya ay dumating.  Napagtanto niya na sa kabila ng lahat ng kahihiyan ay isang tunay ng pagtatalaga ng Diyos sa kanya na maging isang negosyante.

Ito ang kanyang natutunan.  Hindi mas mababa ang pagtatalaga bilang isang negosyante kaysa sa pagtatalaga bilang isang pastor.  Parehong kailangan iyon para sa Paghahari ng Diyos.

Ang ganda!

Ang Pormula sa Pang-Karaniwan Lang

at Tagumpay

Ito ang dahilan kung bakit pang-karaniwan ang buhay ng maraming tao.

Inilalaan kasi nila ang 80% ng kanilang atensyon, oras at lakas sa kanilang kahinaan, at inilalagay lamang ang 20% ng kanilang atensyon, oras at lakas sa paghahasa ng kanilang mga talento.

Kung kikilos ako sa ganitong pananaw, mag-eenrol ako sa Dancing and Cooking Lessons.

Kabaliwan ito.  Dahil kahit gaano ako mag-aral, hindi ako magiging isang kahanga-hangang dancer o world class chef.

Ito ang formula sa tagumpay:

Una, kalimutan mo ang iyong mga kahinaan.  Hayaan mong gawin ito ng iba para sa iyo.

At ituon ang 80% ng iyong atensyon, oras at lakas sa paghahasa ng iyong mga talento.  Maging da best sa iisang bagay.

At gugulin ang natitirang 20% sa pagsasanay sa mga bagong kagalingan.  (Para sa akin, ito ay ang pagpapapatakbo ng negosyo at paglikha ng sitwasyon na ang pera na ang magtatrabaho para sa akin).

Nayon, halos nakatuon lang ang aking oras sa pagsusulat at pangangaral.

At nakatikim ako ng malaking tagumpay dahil sa matalas na pagtutok.

Sa iisang elemento lang yari ang flashlight at ang laser.  Ngunit makasanlibong mas malakas ang laser kaysa flashlight, dahil ito ang ilaw na tutók.  Di makapatay langaw ang flashlight, ngunit kayang pumutol ng bakal ang laser.

Mangangaral Ako Para sa Marketplace

Pagkatatpos ng 30 taon ng pangangaral, mas naging nakapokus ako.

At ikaw din dapat.  Hindi lang pangagaral ang misyon ko sa buhay.  Masyadong malawak iyo.

Nadiskubre ko na may misyon ako na mangaral sa mga walang simbahan.

Sa madaling salita, may misyon ako na ipahayag ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa labas.  Sa mga taong hindi relihiyoso.  Sa mga taong hindi komportable sa loob ng simbahan.  Sa mga taong nararamdaman na malayo sila sa Diyos.  Sa mga taong hindi pupunta sa mga prayer meeting.

Isang araw, may babaeng nagtanong sa akin, “Bo, bakit ayaw mong mangaral nang husto  tungkol sa mga doktrina?  Bakit ayaw mong ituro ang tungkol sa mga espiritwal ng katotohanan?

Napangiti ako at sinabi ko, “Gusto ko ang mga doktrina.  Marami namang mga magagaling na mga pari na mas may kakayahang ipaliwanag ito.  Sa palagay ko, hindi iyan ang aking talento.  Isa akong layko, kaya ipapangaral ko ang mga praktikal na bagay sa buhay.  Tulad ng paano magpundar ng pamilya, o paano humawak ng pera, o paano lumalim ang iyong relasyon sa Diyos habang nakalublob sa mundo.

Kung babasahin ninyo ang aking mga blog sa www.BoSanchez.ph, makakabasa kayo ng libong mga comment sa aking mga mambabasa na tulad nito:  “Hindi ako relihiyosong tao, pero gustong-gusto ko ang iyong mga artikulo.  Wow.  Kung nababasa ko iyon, tinatamaan ko ang ginto na nais kong hukayin.  Ito ang aking misyon sa buhay:  Ang magpahayag sa mga taong hindi relihiyoso.

Hindi ko misyon ang mangaral sa Simbahan – ayon sa tradisyonal na pagkakilala niyo.  Bagkus, itnalaga ako na mangaral sa labas.  (Siyanga pala, itinuturing kong bahagi ng “labas” ang aming prayer meeting ng “The Feast” dahil hindi nito pokus ang mga taong nasa “loob” ng Simbahan.  Welcome dito ang lahat.  Welcome ang lahat ng naghahanap.  Welcome ang mga hindi naniniwala, mga hindi Kristyano, mga adik, mga taksil sa asawa, mga lasenggo, mga nagbebenta ng laman, at sa maniwala kayo o hindi, mga kurakot na pulitiko.  Welcome lahat na nakararamdam na malayo sila sa Diyos.

Nabiyayan ako nang hustog pokus dahil sa aking pagpokus sa misyon ko sa buhay.

Ang aking panalangin para sa inyo : Mahanap niyo nawa ng inyong misyon sa buhay, at iukol ang buong buhay nyo sa pagkakatalagang ito.  At maging napakaligaya.

Matupad nawa ang inyong mga pangarap.

Bo Sanchez

——————

ENGLISH VERSION (SOURCE TEXT)

Are You Fulfilling Your Life Purpose?

Imagine a hammer.

A solid, shiny, shimmering hammer.

Expensive. Made of high-grade steel and first-class polished wood.

Now imagine a primitive tribesman from the mountains who has never seen a hammer in his life. He picks up the hammer, likes it immediately, and brings it home. And for the next 50 years, he uses it as a wonderful back scratcher.

Scratch.

Scratch.

Scratch.

That’s all it did for 50 years.

Friends, many people are like that hammer. Because they’re not fulfilling their life purpose, their greatness doesn’t come out.

I believe there are four kinds of people on planet earth…

A.   Extremely Unhappy people don’t know their life purpose.

B.   Unhappy people who know their life purpose but don’t work on it.

C.   Happy people who know their life purpose, work at it, but not daily.

D.   Extremely Happy people who know their purpose and work on it daily!

Question: Who are you among these four people?

The 2 Simple Questions

That Will Make You Discover Your Life Purpose

How do you know your purpose in life?

So many people think it’s complicated. No it’s not. In fact, all you have to do is ask 2 very simple questions.

Here they are:

Question #1: What do you love to do?

Question #2: Where do you excel?

I’ve talked about this in my other books, so I won’t dwell on it too much. I’ve discussed this fully in my Free Ebook, How To Know If Your Dreams Are God’s Dreams. (Grab it at www.BoSanchez.ph) But let me cover the main points here.

First Question: What do you love to do?

What’s the one thing that you do, that when you do it, you feel fire in your belly? What’s your passion? For example, as I write this book to you, I feel whole. Complete. In the zone. I believe I was born to write!

However, this first question is only 80% accurate.

Proof: Watch the auditions of American Idol. There are some people who love singing, who sing with passion, who sing like there was no more tomorrow—but whose voices can be used to torture terrorists to divulge where Osama Bin Ladin is hiding. As John Maxwell says, you’d wonder if they have any real friends. Why has no one told them that their singing voice can cause seizures?

But more often than not, we excel in what we love to do, because we do it often and with passion.

That’s why the Second Question is 100% accurate in discovering your Life Purpose: Where do you excel?

God has given you a special gift that’s indelibly connected to your life purpose[1]. This is what I call God’s anointing in your life.

Make An Inventory Of Your Gifts

To help you discern your Life Purpose, list down your gifts and rate them from 1 to 10, with 10 being excellent.

Here’s my own inventory of talents:

o   Cooking: 1

I’d rather starve or eat raw, then cook. When I heat water, it disappears. Need I say more?

o   Fashion: 1

The only reason why I look presentable when I preach is because of my friend and top couturier, Adrian Panganiban, who dresses me up. Otherwise, I will wear teeshirts and sandals everywhere I go.

o   Mechanical: 1

When my wife asks me to fix things, I obliterate their existence from the face of the earth. Today, I’ve learned to fix anything with just one tool: The Telephone.

o   Dancing: -10

I tried. We had a concert where I had to take a few dance steps with the singers. But when I danced on stage, I was like a wooden stick suffering from epilepsy.

o   Athletics: 3

Do you know what PE I chose in High School? Chess. Do you know what PE I chose in College? Health Lectures. I remember that class so well. We were required to wear rubber shoes and do some stretching at the start of each class—and all we did was sit down and listen to lectures.

o   Spelling: 3

In a Spelling Exam, I once got 2 out of 20 items. As a kid, I think I was semi-dyslexic but it was never diagnosed.   Today, there are so many labels for kids who have a difficult time in school. “He’s got a learning disability” or “The boy has ADHD” or “She has dyslexia”. But back in my time, there were no such thing. I was simply called stupid.

o   Singing: 5

Yep, I have three music albums of all my original compositions. In total, I sold 6000 copies. But don’t be impressed. My mother bought half of them to give away to her friends.

o   Drawing: 5

I love to draw. At least my kids love my drawings.

o   Business: 5

I’m a late bloomer here. So far, my businesses are doing very well. But I know I’ve got a long way to grow.

o   Leadership: 7

I love leading people because leadership is all about loving relationships. But I’m a 7 because I need to learn so much more.

o   Writing and Preaching: 9

As you can see, this is my anointing. But I’m not a 10 because that would mean I have nothing to learn anymore. Would you believe that even if I’ve been preaching for 30 years, I’m still honing my craft, watching how other great preachers preach?

Be a Genius!

Do you know why people are unsuccessful?

Two reasons:

1.     They don’t know their anointing.

2.     Or they know their anointing, but don’t work on it.

I learned that there are two kinds of geniuses in this world.

First are the geniuses that win Trivia Game Shows, like “Who Wants To Be A Millionaire?” That’s not want you want to be. This type of genius is good only for, well, Trivia Game Shows.

You want to be the second type of genius: These are people who focus their attention, time, and energy on one thing.

What’s your one thing?

In my own life, my “one thing” is communicating God’s love to others.

Today, I’m probably the highest paid corporate speaker in the country. When companies invite me to speak, I charge then an arm and a leg. I do this in part to raise money for our ministries. Just between you and me, these companies don’t know that if they only send their employees to our weekly prayer meetings called The Feast, they can hear me preach for free. (Shhh, don’t tell anyone I told you this.)

But the reason I can charge an arm and leg is because I’ve been speaking to crowds for the past 30 years.

Starting at age 13, I was preaching everywhere. All for free. I’d preach in schools, prisons, old folks homes, barrios, hospitals, and the slums. Even while I was studying in school, I’d preach nightly. Caloocan on Sundays, Alabang on Mondays, Cubao on Tuesdays, etc… On weekends, I’d preach in Laguna, La Union, Ilocos Sur…

In his book Outliers, Malcolm Gladwell talked about how successful people clocked in an average of 10,000 hours to their craft before they hit it big.

That’s me.

And that can be you too—if you focus your life on your anointing.

Follow Your Anointing

In the Bible, anointing was done for kings and prophets. They would pour a large amount of oil on the person’s head, indicating that he is totally set-aside for a specific purpose.

Today, we associate anointing for religious professions only: For priests or pastors or preachers only.

I don’t believe in that.

I believe God has anointed people to be entrepreneurs, to be bakers, to be chefs, to be beauticians, to be accountants, to be administrators, to be stock brokers, to be engineers, to be doctors, to be mothers, to be farmers…

This is how you are to serve others.

This is how you are to bless the world.

Anointed For Business?

Ed Silvoso, author of Anointed For Business, wrote how he was running three businesses and impacting the marketplace with God’s love. Many times, he would be an informal pastor to his business associates, bringing God’s Presence in smoke-filled rooms and parties.

But church people looked down on his profession. They kept badgering him to become a pastor. They said, “When are you going to go into the ministry? You don’t live by faith but by sight. At work you hang around sinners, people who drink and smoke. You have a calling on your life. Don’t be rebellious. Leave everything and go into the ministry.”

Yet every time the church needed money, they would go to him!

Years later, he left his businesses and became a pastor. In the process, he decreased his income by 30 times. But he was doing it out of obedience to God.

Yet after a few years, a powerful revelation came to him. He realized that beneath all the shame was an authentic anointing from God to be a businessman.

Here’s what he learned: That the anointing of a businessman wasn’t lower than the anointing of a pastor. Both are necessary in the Kingdom of God.

I love that.

A Formula For Mediocrity & Success

Let me tell you why many people live mediocre lives.

Because they put 80% of their attention, time, and energy on their weakness, and put 20% of their attention, time, and energy on developing their strengths.

If I take this approach, then I’ll enroll in Dancing lessons and Culinary Arts.

This is insane. Because no matter how much I study, I’ll never become a fantastic dancer or a world-class chef.

The formula for success is this:

First, forget your weakness. Delegate them. Outsource them.

And then focus 80% of your attention, time, and energy on developing your strengths. Be the very best in this one thing.

And put the last 20% in developing new strengths. (For me, it’s running business and creating passive income.)

Today, I focus almost all my time in writing and preaching.

And I’ve tasted great success because of this sharp focus.

A flashlight and a laser are both made of the same element: Light. But a laser is a thousand times more powerful than a flashlight because it’s focused light. A flashlight is pretty harmless, but a laser can cut through the thickest steel.

When a person is focused on one thing, he becomes powerful too.

I’m A Preacher For The Marketplace

After 30 years of preaching, I’ve become even more focused.

And you should be too!

Today, I just don’t just have an anointing to preach. That’s too general.

I’ve discovered that I have an anointing to preach to the Unchurched.

In other words, I have an anointing to communicate God’s love to outsiders. To people who aren’t religious. To people who don’t feel comfortable in church. To people who feel distant from God. To people who won’t go to prayer meetings.

One day, a woman came up to me and asked, “Bo, why don’t you preach more about doctrines? Why don’t you talk about the deeper spiritual truths?”

I smiled and said, “I love doctrines. There are wonderful priests who can explain them better than I do. Personally, I don’t think it’s my gift. I’m a layman, so I preach about the practical things of life. Like how to build a family, or how to handle money, or how to grow in your relationship with God as a lay person immersed in the world.

If you check my blog at www.BoSanchez.ph, you’ll read thousands of comments from my readers. Some of them say something like this: “I’m not a religious person, but I really like your articles.” Wow. When I read that, I know I’m hitting my gold. This is my anointing: To talk to those who aren’t religious.

I’m anointed to preach not in Church—in the traditional sense of the word. Instead, I’m anointed to preach in the Marketplace. (By the way, I consider our prayer meeting, The Feast, a part of the Marketplace. Because The Feast is totally focused on outsiders, not insiders. We welcome everyone. We welcome all seekers. We welcome unbelievers, non-Christians, addicts, adulterers, alcoholics, prostitutes, and believe it or not, even corrupt government officials. We welcome all those who feel they are far from God.)

This focusing on my life purpose has blessed me so much.

My prayer for you: May you find your anointing and give your whole life to your anointing. And be very happy.

May your dreams come true,

Bo Sanchez

Advertisements

About carlo319

walang kwentang alipin, ginagawa lang ang tungkulin... (Luke 17:10)
This entry was posted in Volunteer Translation and tagged , . Bookmark the permalink.

One Response to Life Purpose

  1. Connie says:

    I have just printed your Prayers for the Dead in Filipino and I did a double take, reading this page. I am in Lucena about once a month, and in Antipolo for Phin’s faith community (see my comment in the translation of the Prayers … and I translate too, English to Tagalog, the material we use for the Antipolo faith community. Regards and God bless you.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s