ISABUHAY SI KRISTO, IBAHAGI SI KRISTO Paunang Tingin sa Ating Ika-500 Humayo kayo ay lumikha ng mga alagad…(Mt 28:19)

ISABUHAY SI KRISTO,

IBAHAGI SI KRISTO

Paunang Tingin sa Ating Ika-500

Humayo kayo ay lumikha ng mga alagad…(Mt 28:19)

 (translated and edited version of the CBCP Pastoral Letter, Live Christ, Share Christ, dated July 2012)Image

Hininitay natin, nang may pasasalamat at kagalakan, ang pagsapit ng March 16, 2021.  Ito ang ikalimang siglo ng pagdating na Kristyanismo sa ating minamahal na bayan.  Ginugunita natin, nang may pasasalamat, ang unang misa na ipinagdiwang sa isla ng Limasawa noong Pasko ng Muling Pagkabuhay, March 31 ng taong iyon.  Matatandaan natin na bininyagan si Raha Humabon at nagkaroon ng Kristyanong pangalang Carlos.  Ang asawa naman niyang si Hara Amihan ay bininyagan bilang si Juana noong 1521.  Noong taón ding iyon, ibinigay ni Ferdinand Magellan ang imahe ng Santo Niño sa mga unang Katolikong Pilipino.  Ito ang kauna-unahang banal na imahe sa Pilipinas.  Talaga ngang ang 2021 ay isang taon ng dakilang biyaya para sa ating Simbahan.

Dahil dito, nagsimula na nga ang ating siyam na taóng paglalakbay na siyang magwawakas sa dakilang taon ng biyaya pagsapit ng 2021.  Isa itong panahon na puspos ng grasya, mula October 21 2012 hanggang March 16 2021.

 

Kung di nga naman tayo sinuswerte!  Noong October 21, nadagdagan ng isa pang Pilipinong santo.  Si San Pedro Calungsod, ang ating huwaran sa pag-aalay ng sarili, ay opisyal na ipihayag ng ating Santo Papa na si Pope Benedict XVI.  Inialay ng Bisayang si San Pedro Calungsod ang kanyang buhay noong umaga ng April 2, 1672 sa Guam.

Ang canonization ni Pedro Calungsod ay naganap sa loob ng ilang mga tampok na kapanahunan sa ating Simbahan.  Ito ay ang 50th anniversary ng Second Vatican Council, ang 20th year ng paglalathala ng Cathechism of the Catholic Church, at ang pagpapahayag ng Santo Papa ng Taon ng Pananampalataya mula October 11 hanggang November 24, 2013.  Ang XIII Ordinary General Assembly ng mga Synod of Bishps na may temang “Ang Bagong Pagpapahayag ng Mabuting Balita para sa Pagtuturo ng Kristyanong Pananampalataya” ay naganap rin sa Roma noong October 7 hanggang 28 ngayong taóng ito. 

PANANAMPALATAYA AT PAGPAPAHAYAG NG MABUTING BALITA

Ang lahat ng mga kaganapang ito ngayong taon ay naaayon sa mga tema ng “pananampalataya” at “pagpapahayag ng mabuting balita”.  Kasama sa pagpapahayag ng mabuting balita ang pagkwekwento, pagtuturo at pagsasabuhay ng Ebanghelyo.  Ito ang ebanghelyo na ibinigay ng ating Panginoong Hesukristo na bumago ng mga pamumuhay, lipunan, kultura at kasaysayan at inihatid ang mga ito sa Katauhan ni Hesukristo at sa Kanyang pamayanan, ang Simbahan.

 

Ang “Bagong Pagpapahayag ng Mabuting Balita” ay pangunahing nakatuon sa mga napalayo mula sa Pananampalataya at mula sa Simbahan para sa mga bansang dati nang Katoliko.

 

Ano naman ang hinihingi sa atin ng “Bagong Pagpapahayag ng Mabuting Balita” para sa mga di Kristyanong bansa ng Asya?  Ito ay ang paghahanap ng mga “bagong pamamaraan ng pagtuturo ng Mabuting Balita”. Hamon ito para sa atin.  Kailangan nating magkaroon ng panibagong sigla at gana sa pagsasabuhay ng Ebanghelyo sa lahat ng bahagi ng ating buhay.  Kailangan nating pag-ibayuhin ang ating pagiging tunay na saksi ng ating pananampalataya, bilang huwaran ng ating karatig-bayan dito sa Asya.  Kailangang makita sa atin ang mga bunga ng pagiging malapít natin sa Panginoon.

PARA SA PILIPINAS, ANO ITONG PANAHON NG BAGONG PAGPAPAHAYAG NG MABUTING BALITA?

Ito ang mga apat na haligi:

Una, ang pagtupad ng “mission ad gentes”, bilang isang natatanging bokasyon ng ating Simbahan sa bansang ito.  Kabilang dito ang lahat ng mga layko – ang ating mga kapatid na “Christifideles (mga nananalig kay Kristo), mga pari, seminarista at mga madre.

Ikalawa, ang paghahatid ng Mabuting Balita sa mga dukha.” Paulit-ulit na dapat pagnilayan kung ano ba ang mga dapat unahin ng mga mga Katolikong Pilipino. Kailangang ang Simbahan ay tunay na maging “isang Simbahan para sa at kaisa ng mga dukha.”

Ikatlo, ang pakikitungo natin sa mga kasama nating Katoliko na tila ba nanlalamig na o halos maglaho na sa buhay-pananampalataya.  Maaring sila ay nalilito, di na alam ang pagkakaiba ng tama at mali, nagdududa o ayaw nang maniwala sa kahit anong relihiyon (agnostic).  Pakikitunguhan rin natin sila na nalalayo na sa Pananampalataya at sa Simbahan, at sumanib na sa ibang mga sekta.

Ikaapat, ang paggising sa pananampalataya ng mga kabataan.  Pasisiglahin natin ang mga samahang Kristyano ng mga kabataan sa mga lungsod at sa kanayunan. 

Buo na ang plano para sa siyam na taon ng paglalakabay para sa Bagong Pagpapahayag ng Mabuting Balita na ang rurok ay ang Jubilee Year 2021:  Pagtuturo ng Pananampalatayang Naisasabuhay (2013); ang Layko (2014); ang mga Dukha (2015); Ang Banal na Misa at ang Pamilya (2016); ang Parokya bilang mga Nagkakaisang Pamayanan (2017); Ang Kaparian at mga Relihiyoso (2018); ang Kabataan (2019); Pakikiisa sa ibang mga Kristyano at sa ibang mga Relihiyon (2020); Missio ad Gentes (Misyon Para sa mga Bansa) (2021).  Ito ang siyam na mahahalagang pastoral isyu ng Simbahan dito sa Pilipinas.

Sa nalalapit na panahon, tatalakayin natin nang masinsinan ang mga bahagi ng pananampalataya, pagpapahayag na Mabuting Balita at pagiging alagad.  At tulad ng isang dakilang biyaya na ating natanggap 500 daan taon na ang nakalipas, ang Taon 2012 ay pinapangarap din natin na tayo ay maging isang Simbahan na tunay na nagsusugo ng mga alagad.

Sa ilang bahagi ng mundo, hindi na binbigyang-pansin ng nakakarami ang kahit anong relihiyon.  Bilyun-bilyong tao ang nabubuhay sa panahon ngayon na hindi pa talaga natatagpuan si Hesus o hindi pa naririnig ang Mabuting Balita.  Ito ang matinding hamon na siyang ating kinakaharap sa ating pagsisimula ng Bagong Pagpapahayag ng Mabuting Balita!  Diba, si Hesus ang siyang Daan, Katotohanan, at Buhay?  Matitiis ba natin na huwag ibahagi si Kristo sa mga kapatid na nakapalibot sa atin?  Matitiis ba natin sila na di pa siya kilala at di pa nagmamahal sa kanya?  Matitiis ba natin sila na di pa nararanasan ang tunay ng kabuluhan ng buhay?  Ito pa naman ang klase ng buhay na sadyang nakatalaga para sa ating lahat mula pa noong tayo ay likhain.  Ang mga puso nila ay di mapapanatag, hanggang sa matagpuan nila si Hesus.  Ang puso ni Hesus, matagal nang naghihntay sa kanila.

Nawa’y gabayan tayong lahat ng Mahal na Birheng Maria, Ina ng ating Panginoo.  Nawa’y gabayan niya tayo sa ating mga paghahangad at pagsusumikap na maihatid ang kanyang anak na si Hesukristo sa ating panahon at sa ating mundo.  Makilala nawa ang ating Emmanuel – ang ating Diyos na kapiling na natin ngayon ngunit muling darating sa kaluwalhatian na ating inaabangan.

 

 

For the Catholic Bishops’ Conference of the Philippines:

+ JOSE S. PALMA, D.D.
Archbishop of Cebu
President
July 9, 2012

 

Advertisements

About carlo319

walang kwentang alipin, ginagawa lang ang tungkulin... (Luke 17:10)
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s